Rapportage

Op basis van beschikbare meetdata wordt een actuele financiële rapportage (maximaal kwartier vertraagd) gepresenteerd van gaskosten, elektriciteitskosten of -opbrengsten. Tevens worden bijkomende kosten als netbeheerderskosten en WK-onderhoud automatisch bijgehouden. Tevens wordt een voortschrijdende begroting gepresenteerd gebaseerd op meetdata van het voorgaande kalenderjaar en automatische inlezing van OTC – posities gas en elektriciteit van uw energieleverancier.

Tevens worden maatwerk rapporten, zoals bijvoorbeeld ureumboekhouding en gerealiseerde CO2-footprint gepresenteerd. Tenergy kan middels bijvoorbeeld web-API’s of andere platformen data uitwisselen in twee richtingen voor het creëren van door u gewenste rapportages.