Meetdata

Tenergy heeft een unieke positie in de meetberichtenketen in samenwerking met meetbedrijf Fudura. Via de Tenergy infrastructuur wordt ruwe 5-minuten meetdata (eventueel zelfs minuutdata) hoofdzakelijk serieel ingelezen (als meterstanden) geleverd aan Fudura. Deze zelfde meetdata (brondata) wordt door Tenergy op haar webportal gepresenteerd. Om een volledige meetketen controle te kunnen bieden leest Tenergy validatiedata in van alle meetbedrijven en nog PV-meetdata van meewerkende energieleveranciers en toont deze in één totaalgrafiek.

Alle relevante tussenmeters gas, elektriciteit, warmte, water en of CO2 worden naar keuze ook uitgelezen op near-time basis. Alle gangbare meetdata protocollen zijn of kunnen worden geïmplementeerd. Elke Excel bewerking kan op meetkanalen worden toegepast, waardoor bijvoorbeeld teeltgas, WK -rendementen of eigen bedrijfsverbruik elektriciteit als kanalen kunnen worden getoond.