Werkplaats

Over Tenergy Engineering

Het bedrijf

Tenergy Engineering heeft ruime ervaring in schetsontwerpen, detailengineering tot en met bouwtekeningen en begeleiding uitvoering. Sectoren, waarin deze ervaring is opgebouwd zijn onder andere glastuinbouw, utiliteit en industrie varierend van projecten met gasmotoren, gasturbines beide plus ketelinstallaties tot drinkwaterzuiveringen en diverse andere pipingprojecten. Onze expertise strekt zich vanaf het schetsontwerp tot met de voorbereiding en begeleiding is de realisatie.

Door onze uitgebreide ervaring en netwerk kunnen wij voor u een optimaal ontwerp desgewenst met meerdere toeleveranciers opties uitwerken. Hiermee bent u verzekerd van een 100% praktische uitvoerbaarheid van opgeleverde ontwerpen. Daarbij wordt in het beschikbare of nieuw te stichten gebouw vanaf civiel ontwerp tot en met installatie en bouwontwerp de uitwerking verzorgd.

Full scale 3D CAD-model

De input uit de diverse disciplines (civiel, installaties en piping in de breedste zin) wordt opgenomen in een full scale 3D CAD-model waardoor u een duidelijk en helder inzicht krijgt in de efficiƫntie in inrichting van uw nieuwe of te renoveren installaties. Clashes worden voorkomen door deze wijze van werken wat een groot voordeel is in, tijdens de realisatiefase van het project, omdat de ontwerpen volledig volgens ontwerp gebouwd kunnen worden. Mede door ons grote netwerk in de markt kunnen we u als opdrachtgever ontzorgen en de gehele coordinatie in het uitwerken van het ontwerp voor onze rekening nemen. Tenergy Engineering kan het complete projectmanagement voor haar rekening nemen.