Optimalisatie energie-exploitaties

Tenergy heeft veel ervaring opgedaan bij het managen van energie exploitaties vooral gebaseerd op WKK, maar ook warmtepompen en geothermie. Daarbij heeft Tenergy Services een schat aan exploitatiegegevens inzichtelijk, waarmee op basis van doorlopende analyses klanten hoogwaardige kennis wordt aangeboden om te komen tot kostenverlagingen en opbrengstverhogingen.

Vaak zijn zogenaamde ‘quick wins’ mogelijk (bijvoorbeeld factuurcontrole, verschuivingen aandeel netinkoop versus WKK enzovoort) door uitvoering van een snelle scan. Bij meer complexe installaties zal een gedegen analyse nodig zijn om de daadwerkelijke verbeteringen te kunnen identificeren. Deze variëren van energieflow en temperaturen analyseren in verwarming en WKK-systemen tot bijvoorbeeld economische optimalisering inzet WKK versus netinkoop, toepassing warmtepompen, geothermie enzovoort.