Infrastructuur en energie ontwerp

Ontwerp van een gas-, warmte, elektriciteit of CO2-netwerk op gebiedsniveau is dienstverlening, die Tenergy voor meerdere glastuinbouwgebieden heeft verzorgd. De huidige (lopende) projecten zijn glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland te Dinteloord en glastuinbouwgebied Deurne. Tenergy verzorgt hier de economische afweging tussen opties voor netaansluitingen op gebiedsniveau, technische hoofdontwerpen van de infrastructuur, de coördinatie op (energie) technisch vlak tijdens de aanleg en volledige regie voor de gas- en CO2-aansluitingen voor de glastuinbouwbedrijven vanaf het centrale netwerk.