Rekenmodel

Bereken hier uw inkoopvoordeel in 2 stappen!

In twee stappen kunt het voordeel berekenen bij toepassen van de Tenergy sturing. Door gebruik te maken van de variabele kostprijs kunt u berekenen wat het realiseerbare inkoopvoordeel zou zijn geweest voor de geselecteerde onbalansperiode.
  • 1Berekenen van de variabele kostprijs (middels invullen gearceerde velden).
  • 2Het berekenen van het realiseerbare inkoopvoordeel voor onbalansperiodes.
Graag willen wij u helpen bij vragen over deze rekentool en of het maken van een maatwerk offerte om deze voordelen daadwerkelijk te realiseren.

Let op: Bij het invoeren van getallen werkt u van rechts naar links. Als u dus 25,00% wilt invoeren toetst u dan ook 2500 in. Met backspace kunt u het laatst ingevoerde cijfer verwijderen.

Variabele kostprijs WKK

Deellast percentage (% vermogens reductie):

%

Elektrisch vermogen WKK:

MWe

Gasverbruik:

NM3 / uur

Elektrisch rendement:

%

Totaalrendement:

%

Gasprijs:

€ / Nm3

Onderhoud:

€ / uur

Winstberekening bij onbalans terugkoop deellast

Variabele kostprijs:

€ / Mwh

Kies start datum:

Kies eind datum: