Diensten

Ondersteuning in- en verkoop strategie

Om een doordachte energiestrategie te kunnen voeren is het belangrijk voor glastuinbouwbedrijven om trendinzicht en marktkennis te hebben van ontwikkelingen in de energiemarkt. Middels frequente meetings en minimaal wekelijkse een uitgebreide marktrapportage v...

Lees verder
Inrichting structureren samenwerking

Samenwerking valt of staat bij een evenwichtige en robuuste set afspraken die een meerjaren samenwerking succesvol maken. Door brede kennis en ervaring op energiegebied en management van gezamenlijke energievoorzieningen en -exploitaties kunnen wij de juiste i...

Lees verder
Infrastructuur, ontwerp en optimalisatie

Ontwerp van een gas-, warmte, elektriciteit of CO2-netwerk op gebiedsniveau is dienstverlening, die Tenergy voor meerdere glastuinbouwgebieden heeft verzorgd. De huidige (lopende) projecten zijn glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland te Dinteloord en glastuinbou...

Lees verder
Haalbaarheidsstudies

Voorbeelden hiervan zijn de energiekosten verlagingen  bij toepassing van bijvoorbeeld WKK versus wijziging aandeel netinkoop, bundeling netaansluitingen, warmtepompen en  geothermie. Tenergy heeft jarenlange ervaring opgebouwd in het zelf exploiteren van en...

Lees verder
Advisering optimalisatie exploitatie energievoorzieningen

Tenergy heeft veel ervaring opgedaan bij het managen van energieexploitaties vooral gebaseerd op WKK, maar ook warmtepompen en geothermie. Daarbij heeft Tenergy Services een schat aan exploitatiegegevens inzichtelijk, waarmee op basis van doorlopende analyses ...

Lees verder